Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Bóka István: Adatok,tények Ostffyasszonyfa és Evangélikusságának történetéhez című könyvének bemutatója

2018-01-03 14:34:00

 „Két templom áll a dombtetőn közel egymás mellett. Testvéreim, a mi templomunk úgy álljon, úgy harczoljon, hogy szeretet Istenének háza maradjon…” – ez áll Bóka István, Ostffyasszonyfáról elszármazott családfakutató nemrégiben megjelent könyvének elején.
A dokumentum-gyűjtemény bemutatására december 8-án került sor az ostffyasszonyfai művelődési ház nagytermében. A szerzőt, és vele együtt a helybeli, az Ostffyasszonyfáról elszármazott és ostffyasszonyfai kötődésű vendégeket Giczi Józsefné ÁMK igazgató köszöntötte. A kötet írója már több alkalommal tartott ismertetőt az érdeklődőknek a falu múltjáról, és a falu névadó nemesi családjáról. A könyv egy jeles napra: a reformáció 500. és a falu temploma felszentelésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre jelent meg. Hiteles történelmi adatokat tár fel kronológiai sorrendben - képillusztrációkkal színesítve- Ostffyasszonyfa település történetéről, Ostffyasszonyfa evangélikus gyülekezetének történetéről és Ostffyasszonyfa új evangélikus templomának építéséről.
Bóka István előadásában a könyv születésének körülményeiről, a kutatómunka nehézségeiről, tapasztalatairól, illetve a kiadatás folyamatáról tájékoztatta a hallgatóságot.
„Egy közösséghez tartozni, kitágult lehetőségeket, kapcsolatokat jelent. A szülőfölddel, annak lakóival folyamatos kapcsolatot tartani már egyfajta elkötelezettséget, szorosabb összetartozást is feltételez.” – vallja a szerző. A kötet megjelenéséhez örömteli hozzájárulást jelentett az a sokéves szellemi tevékenység, melynek eredményeként létrejött kéziratát a szerző térítésmentesen, ismeretterjesztő szándékkal adta át az Ostffyasszonyfai evangélikus Társegyház részére.
Elmondása szerint kórházi betegsége idején került kapcsolatba egy szintén családfakutatással foglalkozó betegtársával, aki őt a kutatómunkára inspirálta. Eleinte elsősorban egyházi nyilvántartásokra, okiratokra támaszkodott, és levéltárban folyó kutatásai során sokszor véletlenszerűen bukkant rá hiteles tényekre, adatokra. Előadását anekdotákkal, megtörtént eseményekkel, emlékekkel, élményekkel színesítette. Kiemelte a templomépítést kezdeményező és vagyonával támogató Tresztyénszky János földbirtokost, és a falu névadó földbirtokosait, az Ostffy családot. Ez a kötet tisztelgés is elődeink egyházépítő, egyházmegtartó és templomépítő – áldozatos és küzdelmekkel teljes – tevékenysége előtt.
A kötet megjelenésének anyagi támogatói:
Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház, Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata, az Ostffy leszármazottak és az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány.
A könyvet 800 példányban adták ki, melyekből térítésmentesen kapott minden ostffyasszonyfai család.

Az előadás végén kötetlen, baráti beszélgetés mellett lehetőség volt a kötetek dedikálására is.
/ Horváth Sándorné/

 

 


Galéria

Friss hírek

Trianoni megemlékezés

Tovább

Óvodai rendkívüli szünet hatályon kívül helyezéséről szóló polgármesteri határozat

Tovább

Polgármesteri határozat játszótér és Czencz park használatáról

Tovább

Polgármesteri határozat sportpálya használatáról

Tovább

Celldömölk fogászati alapellátás sürgősségi rendelése

Tovább