Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

2019 Ünnepi megemlékezés a Hadifogoly-temetőben

2019-11-05 18:44:00

 Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytábora volt, a Magyarország területén felépített ostffyasszonyfai fogolytábor.
A fogolytáborban működése alatt szerb, olasz, orosz és román hadifoglyok tízezrei fordultak meg. A 40....50 000 hadifogoly befogadására alkalmas " barakk-város" mára nyomtalanul eltűnt, helyét erdő borítja. A tábor lakóinak, foglyainak emlékét a fogolytábor egykori temetője őrzi mementóként.
A Hadifogoly-temetőben november 5.-én megtartott ünnepségen és érseki szentmisén az itt nyugvó katonákért imádkoztak.
Az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető és Hadisírgondozó Egyesület, valamint Ostffyasszonyfa és Nagysimonyi önkormányzata szervezte a megemlékezést. Részt vett az ünnepségen a Vas Megyei Kormányhivatal, a Vas Megyei Önkormányzat, a szombathelyi 83. Területvédelmi Zászlóalj és a 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület, az Osztrák Bajtársi Szövetség Burgenlandi Tartományi Elnöksége és a Vas Megyei Temetkezési Kft. is. A győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái díszelegtek, közreműködött a Veszprémi Légierő Zenekar.
„Az itt nyugvó katonák már nem idegenek nekünk, testvéreinkké fogadtuk őket, a sírjaikat ugyanúgy gondozzuk, ahogy a mieinkét” – emlékezett köszöntőjében dr. Andor Ferenc nyugalmazott igazgató. Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek ünnepi szentmisét mutatott be, amelynek szövegében felidézte a Honfoglalás című film Kell még egy szó kezdetű betétdalát is. Szent Imre hercegről szólva – lévén november 5. a neki szentelt ünnep – hangsúlyozta azokat a tanításokat, hogy az idegeneket tisztelni kell, és a szomszédokkal tanácsos jó kapcsolatot ápolni, és érdemes megerősíteni a hazaszeretetet Európa sok kis népe között, hogy őrizzük a népek sokszínűségét, és benne az identitásunkat. Koronczai Adél szavalatát követően az itt nyugvó katonákért evangélikus lelkész mondott imát.
Az ökumenikus igeliturgia után a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Múzeum delegáltja, dr. Téglás Gyula alezredes mondott beszédet, kiemelve, hogy katonatemetőben mindannyian érezhetjük az érintettséget, hiszen nincs olyan család Európában, amely valamilyen módon veszteséget ne szenvedett volna el a hadicselekmények miatt. A barakkvárosban több mint százezer embert tartottak fogva – egy időben akár negyven-ötvenezret is –, tizenötezren haltak meg itt. A két világháború közötti hőskultusz során kegyelettel vigyázták a tömegsírokat, és a csaknem hatezer egyéni sírt, aztán a II. világháborút követő rezsim feledésre ítélte a haditemetkezést és az ostffyasszonyfai temetőt. A 80-as években vált lehetővé, hogy megmentsék a sírokat. A rendszerváltás óta tartanak itt halottak napi megemlékezéseket. A temető kormányzati forrásból újult meg, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázata révén. Az alezredes hangsúlyozta: mindez az emlékezetkultúra miatt fontos. Az európai kultúrkörben számon tartják a nemzeti sorsok szempontjából különleges jelentőségű helyszíneket.
A megemlékezés a koszorúzást követően a Szózattal, majd az Il Silenzió trombitaszólójával ért véget.
A hadifogolytábor és temető tejes történeti leírása elérhető honlapunkon a Turizmus / Hadifogolytemető  menü alatt.


Galéria

Friss hírek

Lakosság tájékoztatása szúnyoggyérítés időpontjáról

Tovább

Celldömölki HVI határozat ajánlások számáról

Tovább

Óvodavezetői (magasabb vezető) pályázat

Tovább

Helyi Választási Bizottság határozata időközi választás kitűzéséről

Tovább

Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére pályázat

Tovább