Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

2019 Ünnepi megemlékezés a Hadifogoly-temetőben

2019-11-05 18:44:00

 Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytábora volt, a Magyarország területén felépített ostffyasszonyfai fogolytábor.
A fogolytáborban működése alatt szerb, olasz, orosz és román hadifoglyok tízezrei fordultak meg. A 40....50 000 hadifogoly befogadására alkalmas " barakk-város" mára nyomtalanul eltűnt, helyét erdő borítja. A tábor lakóinak, foglyainak emlékét a fogolytábor egykori temetője őrzi mementóként.
A Hadifogoly-temetőben november 5.-én megtartott ünnepségen és érseki szentmisén az itt nyugvó katonákért imádkoztak.
Az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető és Hadisírgondozó Egyesület, valamint Ostffyasszonyfa és Nagysimonyi önkormányzata szervezte a megemlékezést. Részt vett az ünnepségen a Vas Megyei Kormányhivatal, a Vas Megyei Önkormányzat, a szombathelyi 83. Területvédelmi Zászlóalj és a 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület, az Osztrák Bajtársi Szövetség Burgenlandi Tartományi Elnöksége és a Vas Megyei Temetkezési Kft. is. A győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái díszelegtek, közreműködött a Veszprémi Légierő Zenekar.
„Az itt nyugvó katonák már nem idegenek nekünk, testvéreinkké fogadtuk őket, a sírjaikat ugyanúgy gondozzuk, ahogy a mieinkét” – emlékezett köszöntőjében dr. Andor Ferenc nyugalmazott igazgató. Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek ünnepi szentmisét mutatott be, amelynek szövegében felidézte a Honfoglalás című film Kell még egy szó kezdetű betétdalát is. Szent Imre hercegről szólva – lévén november 5. a neki szentelt ünnep – hangsúlyozta azokat a tanításokat, hogy az idegeneket tisztelni kell, és a szomszédokkal tanácsos jó kapcsolatot ápolni, és érdemes megerősíteni a hazaszeretetet Európa sok kis népe között, hogy őrizzük a népek sokszínűségét, és benne az identitásunkat. Koronczai Adél szavalatát követően az itt nyugvó katonákért evangélikus lelkész mondott imát.
Az ökumenikus igeliturgia után a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Múzeum delegáltja, dr. Téglás Gyula alezredes mondott beszédet, kiemelve, hogy katonatemetőben mindannyian érezhetjük az érintettséget, hiszen nincs olyan család Európában, amely valamilyen módon veszteséget ne szenvedett volna el a hadicselekmények miatt. A barakkvárosban több mint százezer embert tartottak fogva – egy időben akár negyven-ötvenezret is –, tizenötezren haltak meg itt. A két világháború közötti hőskultusz során kegyelettel vigyázták a tömegsírokat, és a csaknem hatezer egyéni sírt, aztán a II. világháborút követő rezsim feledésre ítélte a haditemetkezést és az ostffyasszonyfai temetőt. A 80-as években vált lehetővé, hogy megmentsék a sírokat. A rendszerváltás óta tartanak itt halottak napi megemlékezéseket. A temető kormányzati forrásból újult meg, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázata révén. Az alezredes hangsúlyozta: mindez az emlékezetkultúra miatt fontos. Az európai kultúrkörben számon tartják a nemzeti sorsok szempontjából különleges jelentőségű helyszíneket.
A megemlékezés a koszorúzást követően a Szózattal, majd az Il Silenzió trombitaszólójával ért véget.
A hadifogolytábor és temető tejes történeti leírása elérhető honlapunkon a Turizmus / Hadifogolytemető  menü alatt.


Galéria

Friss hírek

Földi szúnyoggyérítésről értesítés

Tovább

Falugazdász fogadóórájáról tájékoztató

Tovább

Dajka álláspályázat

Tovább

Falunap 2024

Tovább

Óvodapedagógus álláshirdetés

Tovább