Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Rába folyó

2015-11-19 10:08:00

 A Rába folyóról, általánosan.
A Rába folyó Graztól 30 km-re északra ered a Fischbacher-Alpok délkeleti lejtőin. Végigfolyik a grazi medence keleti részén. Magyar területen Szentgotthárdtól Pápocig Vas megyében halad, majd a Kis-Alföldön át a Répcével, Marcallal egyesülve Győrnél torkollik a Mosoni- Dunába. Magyar területen 270 km hosszú, a kemenesi szakaszon 28 km. Medre gyakran változott, a folyó szabályozása előtt, az Alpokban bekövetkezett tavaszi hóolvadás idején legtöbbször kiöntött, és sok kárt okozott a környező településekben. Hegyvidéki folyókra jellemzően, vízjárása heves. Sárvár alatt kisvíz idején mindössze 6,4 m3/s, árvíz idején azonban vízhozama meghaladja az 500 m3/s-ot is.
Ezek közül a legjelentősebb árvíz az 1965-ös volt, amikor Ostffyasszonyfán a Vörös majornál kilépett medréből. Az áradás a falu házait is elérte. Sárvárott, Uraiujfaluban, Répcelakon is ekkor volt árvíz. A folyón még napjainkban sem ritkaság a kisebb-nagyobb árhullámok levonulása. A folyó szabályozása az 1880-as években kezdődött. A szabályozás évszazadai alatt, mitegy 40 kisebb-nagyobb kanyart átvágtak, felépítették a nicki duzzasztóművet, Sárvár határától mindkét oldalon magas védőgátakat emeltek. A szabályozáskor keletkezett holtágak kiszáradtak, erdők, szántók, füzesek keletkeztek a helyén. Ezzel párhuzamosan a vadállomány is megritkult.

Ostffyasszonyfa földbirtokosa, Vas vármegye volt főispánja Dr. Ostffy Lajos éveken át részt vett a Rábaszabályozó Társulat önkormányzatában, mint annak elnökhelyettese, és választmányi tagja. A folyami duzzasztógátak építésének és üzemeltetésének tanulmányozására külföldön is járt.
Napjainkban a folyó ostffyasszonyfai szakasza is vizitúrázó útvonal, kíváló horgászlehetőséget bíztosít, valamint érintetlen ártéri területei természetjárásra is alkalmat adnak.


A Ragyogói híd története.
Az egyik legrégibb híd a Rábán, az Ostffyasszonyfát Uraiújfaluval összekötő Ragyógói híd. Az első feljegyzések időszámításunk után 250-ben keletkezett. A. Marcellius római történetíró részletesen leírta Pannónia történetét. Az Ő irásában olvasható, hogy Arrobantia (Sárvár) őrhelytől 12 000 katonalépésre a Rob ( Rába) folyón, híd található.A Rob-Robiagó szóból keletkezett a magyar hangzású Ragyogó szó. Egy 1264-ből előkerülő magyar okirat is említi a hidat.

A török időkben 1530-1540 között az Urai oldalon őrtornyot építettek a hídnál. Ahmed török vezér 300 emberével őrizte a hídat, de Nádasdy Tamás katonái elűzték a törököket. Sajnos a híd ekkor elpusztult. A török hódoltság idején, továbbiakban nem esik szó a ragyogói hídról.
A 18. században Mária Terézia 1 000 tallért utal ki a vármegyének, hogy a nemesek segítségével újra építsék a hídat. Johannes Schneider pozsonyi hadmérnök tervezte és vezette az építkezést.
A 20. század elején a Rábaszabályozó Társulat vashidat szállított Győrből, a régi elpusztult híd helyére. Ezt a hídat 1945. március 26-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Helyére ideiglenes átkelőket építettek. A mai is látható feszített pályás vasbeton szerkezetű híd 1964-1966-ban került felépítésre. Az új híd a régi híd helyére, az eredeti pillérek felhasználásával készült. Az ívtartók keresztmetszete 0,7x 1,5 m, Uraiújfalu felőli oldalon fix, az ostffyasszonyfai oldalon mozgó sarukra támaszkodik.
A híd jobb partján, az ártérben volt egy kis zsuppos ház, istálló és egy lábas pajta. Ez volt a Ragyogó csárda. Ide gyakran betértek az akkor élő betyárok egy-egy sikeres rablásuk után. A krónikák Sobri Jóska és Savanyú Józsi bakonybéli betyárok nevét említik.
A Rába és a Ragyogói híd Petőfi ostffyasszonyfai tartózkodádsával kapcsolatban is szerepel, hiszen barátaival sokat időztek a Rába partján. A ma használatos híd Petőfi emlékhely is,mert tábla emlékezteti az erre járót a költő 1839 nyarán itt töltött hónapjaira.
Ez a híd a kiinduló pontja, a minden év augusztusában megrendezésre kerülő, Rába úszás elnevezésú próbának is. A próbára jelentkezők innét indulva teljesítik azt a 4,3 km-es távot, mely a nicki duzzasztóműnél ér véget.     (G. J.)


Galéria

Friss hírek

Trianoni megemlékezés

Tovább

Trianoni megemlékezés

Tovább

Óvodai rendkívüli szünet hatályon kívül helyezéséről szóló polgármesteri határozat

Tovább

Polgármesteri határozat játszótér és Czencz park használatáról

Tovább

Polgármesteri határozat sportpálya használatáról

Tovább