Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Rába folyó

2015-11-19 10:08:00

 A Rába folyóról, általánosan.
A Rába folyó Graztól 30 km-re északra ered a Fischbacher-Alpok délkeleti lejtőin. Végigfolyik a grazi medence keleti részén. Magyar területen Szentgotthárdtól Pápocig Vas megyében halad, majd a Kis-Alföldön át a Répcével, Marcallal egyesülve Győrnél torkollik a Mosoni- Dunába. Magyar területen 270 km hosszú, a kemenesi szakaszon 28 km. Medre gyakran változott, a folyó szabályozása előtt, az Alpokban bekövetkezett tavaszi hóolvadás idején legtöbbször kiöntött, és sok kárt okozott a környező településekben. Hegyvidéki folyókra jellemzően, vízjárása heves. Sárvár alatt kisvíz idején mindössze 6,4 m3/s, árvíz idején azonban vízhozama meghaladja az 500 m3/s-ot is.
Ezek közül a legjelentősebb árvíz az 1965-ös volt, amikor Ostffyasszonyfán a Vörös majornál kilépett medréből. Az áradás a falu házait is elérte. Sárvárott, Uraiujfaluban, Répcelakon is ekkor volt árvíz. A folyón még napjainkban sem ritkaság a kisebb-nagyobb árhullámok levonulása. A folyó szabályozása az 1880-as években kezdődött. A szabályozás évszazadai alatt, mitegy 40 kisebb-nagyobb kanyart átvágtak, felépítették a nicki duzzasztóművet, Sárvár határától mindkét oldalon magas védőgátakat emeltek. A szabályozáskor keletkezett holtágak kiszáradtak, erdők, szántók, füzesek keletkeztek a helyén. Ezzel párhuzamosan a vadállomány is megritkult.

Ostffyasszonyfa földbirtokosa, Vas vármegye volt főispánja Dr. Ostffy Lajos éveken át részt vett a Rábaszabályozó Társulat önkormányzatában, mint annak elnökhelyettese, és választmányi tagja. A folyami duzzasztógátak építésének és üzemeltetésének tanulmányozására külföldön is járt.
Napjainkban a folyó ostffyasszonyfai szakasza is vizitúrázó útvonal, kíváló horgászlehetőséget bíztosít, valamint érintetlen ártéri területei természetjárásra is alkalmat adnak.


A Ragyogói híd története.
Az egyik legrégibb híd a Rábán, az Ostffyasszonyfát Uraiújfaluval összekötő Ragyógói híd. Az első feljegyzések időszámításunk után 250-ben keletkezett. A. Marcellius római történetíró részletesen leírta Pannónia történetét. Az Ő irásában olvasható, hogy Arrobantia (Sárvár) őrhelytől 12 000 katonalépésre a Rob ( Rába) folyón, híd található.A Rob-Robiagó szóból keletkezett a magyar hangzású Ragyogó szó. Egy 1264-ből előkerülő magyar okirat is említi a hidat.

A török időkben 1530-1540 között az Urai oldalon őrtornyot építettek a hídnál. Ahmed török vezér 300 emberével őrizte a hídat, de Nádasdy Tamás katonái elűzték a törököket. Sajnos a híd ekkor elpusztult. A török hódoltság idején, továbbiakban nem esik szó a ragyogói hídról.
A 18. században Mária Terézia 1 000 tallért utal ki a vármegyének, hogy a nemesek segítségével újra építsék a hídat. Johannes Schneider pozsonyi hadmérnök tervezte és vezette az építkezést.
A 20. század elején a Rábaszabályozó Társulat vashidat szállított Győrből, a régi elpusztult híd helyére. Ezt a hídat 1945. március 26-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Helyére ideiglenes átkelőket építettek. A mai is látható feszített pályás vasbeton szerkezetű híd 1964-1966-ban került felépítésre. Az új híd a régi híd helyére, az eredeti pillérek felhasználásával készült. Az ívtartók keresztmetszete 0,7x 1,5 m, Uraiújfalu felőli oldalon fix, az ostffyasszonyfai oldalon mozgó sarukra támaszkodik.
A híd jobb partján, az ártérben volt egy kis zsuppos ház, istálló és egy lábas pajta. Ez volt a Ragyogó csárda. Ide gyakran betértek az akkor élő betyárok egy-egy sikeres rablásuk után. A krónikák Sobri Jóska és Savanyú Józsi bakonybéli betyárok nevét említik.
A Rába és a Ragyogói híd Petőfi ostffyasszonyfai tartózkodádsával kapcsolatban is szerepel, hiszen barátaival sokat időztek a Rába partján. A ma használatos híd Petőfi emlékhely is,mert tábla emlékezteti az erre járót a költő 1839 nyarán itt töltött hónapjaira.
Ez a híd a kiinduló pontja, a minden év augusztusában megrendezésre kerülő, Rába úszás elnevezésú próbának is. A próbára jelentkezők innét indulva teljesítik azt a 4,3 km-es távot, mely a nicki duzzasztóműnél ér véget.     (G. J.)


Galéria

Friss hírek

Élelmezési adminisztrátor pályázat

Tovább

Orvosi ügyelet változás 2023. december 1-jétől!

Tovább

Hirdetmény beérkezett Bursa pályázatok elbírálásáról

Tovább

Hadifogolytemetői megemlékezés 2023

Tovább

Önkormányzati hírlevél 2023. 4. szám (október)

Tovább