Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Bóka István: Adatok,tények Ostffyasszonyfa és Evangélikusságának történetéhez című könyvének bemutatója

2018-01-03 14:34:00

 „Két templom áll a dombtetőn közel egymás mellett. Testvéreim, a mi templomunk úgy álljon, úgy harczoljon, hogy szeretet Istenének háza maradjon…” – ez áll Bóka István, Ostffyasszonyfáról elszármazott családfakutató nemrégiben megjelent könyvének elején.
A dokumentum-gyűjtemény bemutatására december 8-án került sor az ostffyasszonyfai művelődési ház nagytermében. A szerzőt, és vele együtt a helybeli, az Ostffyasszonyfáról elszármazott és ostffyasszonyfai kötődésű vendégeket Giczi Józsefné ÁMK igazgató köszöntötte. A kötet írója már több alkalommal tartott ismertetőt az érdeklődőknek a falu múltjáról, és a falu névadó nemesi családjáról. A könyv egy jeles napra: a reformáció 500. és a falu temploma felszentelésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre jelent meg. Hiteles történelmi adatokat tár fel kronológiai sorrendben - képillusztrációkkal színesítve- Ostffyasszonyfa település történetéről, Ostffyasszonyfa evangélikus gyülekezetének történetéről és Ostffyasszonyfa új evangélikus templomának építéséről.
Bóka István előadásában a könyv születésének körülményeiről, a kutatómunka nehézségeiről, tapasztalatairól, illetve a kiadatás folyamatáról tájékoztatta a hallgatóságot.
„Egy közösséghez tartozni, kitágult lehetőségeket, kapcsolatokat jelent. A szülőfölddel, annak lakóival folyamatos kapcsolatot tartani már egyfajta elkötelezettséget, szorosabb összetartozást is feltételez.” – vallja a szerző. A kötet megjelenéséhez örömteli hozzájárulást jelentett az a sokéves szellemi tevékenység, melynek eredményeként létrejött kéziratát a szerző térítésmentesen, ismeretterjesztő szándékkal adta át az Ostffyasszonyfai evangélikus Társegyház részére.
Elmondása szerint kórházi betegsége idején került kapcsolatba egy szintén családfakutatással foglalkozó betegtársával, aki őt a kutatómunkára inspirálta. Eleinte elsősorban egyházi nyilvántartásokra, okiratokra támaszkodott, és levéltárban folyó kutatásai során sokszor véletlenszerűen bukkant rá hiteles tényekre, adatokra. Előadását anekdotákkal, megtörtént eseményekkel, emlékekkel, élményekkel színesítette. Kiemelte a templomépítést kezdeményező és vagyonával támogató Tresztyénszky János földbirtokost, és a falu névadó földbirtokosait, az Ostffy családot. Ez a kötet tisztelgés is elődeink egyházépítő, egyházmegtartó és templomépítő – áldozatos és küzdelmekkel teljes – tevékenysége előtt.
A kötet megjelenésének anyagi támogatói:
Ostffyasszonyfai Evangélikus Társegyház, Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata, az Ostffy leszármazottak és az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány.
A könyvet 800 példányban adták ki, melyekből térítésmentesen kapott minden ostffyasszonyfai család.

Az előadás végén kötetlen, baráti beszélgetés mellett lehetőség volt a kötetek dedikálására is.
/ Horváth Sándorné/

 

 


Galéria

Friss hírek

Élelmezési adminisztrátor pályázat

Tovább

Orvosi ügyelet változás 2023. december 1-jétől!

Tovább

Hirdetmény beérkezett Bursa pályázatok elbírálásáról

Tovább

Hadifogolytemetői megemlékezés 2023

Tovább

Önkormányzati hírlevél 2023. 4. szám (október)

Tovább