Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

A település címere

2015-11-10 14:24:00

A címer mint jelkép kifejezi a közösség tagjaiban az összetartozás érzését. Elfogadása a múlt, a jelen, a jövő generációk közös értékrendjét erősíti meg. Egyetlen közösség sem létezhet mindenki számára elfogadható és megbecsült szellemi értékek nélkül.
Ostffyasszonyfának ezért van szüksége címerre, és nem divatból vagy formális hagyományápolásból. Levéltári adatok szerint a községnek soha nem volt címere csak pecsétjei. Ezeken az egyházi és községi pecséteken az alábbi motívumok szerepeltek: kardot tartó kar, kardot tartó oroszlán, korona, heraldikai csillag, ekevas, búzakalász és az egyik pecsét alján látható rácsháló. A múltban több olyan család élt Ostffyasszonyfán,  kiknek címerei voltak.
Ezek közül számunkra kiemelkedően fontos az Ostffy címer, hiszen a község is ezt a nevet viseli. Az ősi címer pajzsán egyetlen tömör motívum látható: sasszárnyból kinyúló karom. Az Ostffyak, és a népesség 1100 éve folyamatosan jelen vannak itt, ezért a község címere sem képzelhető el sasszárny nélkül.
A régi egyházi és és közigazgatási pecsétek jelképei közül azok kerültek felhasználásra, amelyek a címeren érvényesíteni kívánt szempontoknak a legjobban megfelelnek. A szempontok a következőek voltak:

 • ne általában egy közösségre, hanem konkrétan Ostffyasszonyfára legyen jellemző, utaljon arculatára, földrajzi fekvésére
 • lehessen szeretni, kötődni hozzá, legyen esztétikus
 • fejezze ki az itt élők magyarságtudatát és történelmi hagyományait
 • érzékeltesse, hogy az emberek a föld megműveléséből élnek
 •  rányítsa a figyelmet a község megmaradásának erkölcsi feltételeire

 

A szempontok érvényesülése a címerben

 • A község a Rába ártér peremén fekszik úgy, hogy egy része az ártérre másrésze a Kemeneshátra települt. A címerpajzsot kettéosztó vonal a terület metszetének felszíni alakulatait követi. Bal oldalon a Rába meder látható a víz jelével, jobb oldalon a Cser magasabb, dombosabb térszintje a kettő között pedig a jellemző talajlépcső. A vöröskavivs stílizált ábrázolása kitölti a címerpajzs alsó részét, ezen nyugszik az egész táj.
 • A sas ragadozó, ugyanakkor kezessé tehető mert okos. Éppen úgy vadásztak vele mint a sólyommal. A magasban lakik onnan is szemléli a világot, a földi akadályok nem léteznek számára. A saját környezetében nincs ellenfele, nem ismeri a félelmet, egyébként óvatos, szereti a magányt. Harcias, hűséges, előkelő, történelmi és mitikus madár. A sas, ahogyan a legendává vált turul madár is, églakó. Ezt jelképezi a szárnytollakba áttűnő égbolt.
 • Az a domb, amelyen a két templom látható, szándékosan követi a Magyar Szent Korona körvonalait. Településünkön létezik egy szájhagyomány: az, hogy a Korona itt járt a második világháború alatt. Itteni születésű az a Kocsis József, akit a koronaőrök közt később méltónak találtak arra a kritikus munkára is, amit a korona elrejtése jelentett. Tőle származika az az információ, hogy a Szent Korona nyugatra menekítése során útban Kőszegre, Ostffyasszonyfa fele vették az irányt.
 • Minden tisztelet azoknak a névtelen embereknek - talán 10 000 - en lehettek az idők során - akik két kezű munkájukkal és józan ésszel tették termékennyé, ezt az egyébként nem túl jó adottságú földet. Sokaságukat a címerpajzs alsó részén látható kavicsok szemléltetik. Fáradozásuk eredményét a címerpajzs alsó és felső részét elválasztó vonal fejezi ki: napestig tartó kemény munkával, még ezen a sovány földön is lehet tisztes jólétet teremteni.
 • A csillag a reménynek, az állandóságnak a jelképe. Három csillag látható a címeren. A hármasságnak sok értelme van. Szentháromság. Hit, remény, szeretet. Férfi, nő, gyermek. Múlt, jelen, jövő. Minden ilyen hármas viszonylat kifejezi az egymásra utaltságot és az egyenrangúságot.
 • A két templom az itt élő két gyülekezetnek a szimbóluma. Mindkét templomba az igét és az erkölcsi alapelveket hírdetik. Ezeknél az alpelveknél jobbat pedig soha, senki nem fog találni, mert nincs is ezeknél jobb se égen se földön. Minden közösség életének minősége attól függ, hogy mit tud ezekből megvalósítani.

   Településünk újkori címerét,  Dr. Mesterházy Gábor, településünk háziorvosa tervezte.

   Címer és a zászló avatására  1995 júniusában, a  falunap alkalmával  került sor. 

 


Friss hírek

Hirdetmény - a jelöléshez szükséges ajánlások számáról

Tovább

Ügyfélfogadásról tájékoztatás

Tovább

Hirdetmény - Településrendezési terv módosítása - partnerségi egyeztetés

Tovább

Tájékoztatás óvodai beíratásról - 2024

2024. április 23. (kedd) - 12:00 - 15:00 óra
2024. április 24. (szerda) - 11:00 - 14:00 óra

 

Tovább

Honlap infó

Tovább