Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok

2015-11-18 09:10:00

Helyrajzi szám :099/2, 099/4, 099/5
Terület:  összevontan 61 700 m2 
Jellege: beépítetlen külterület.
Építési telkek kialakítására kijelölt terület. Az ingatlan hasznosítása megosztva is lehetséges. Önkormányzatunk vállalkozói tőkét keres a koncepció megvalósításához.  Közmű - csatlakozási végpontok a terület határán megtalálhatóak. (Víz, villany, gáz, szenny – vízcsatorna)
 
Helyrajzi szám: 02/3
Terület: 53 542 m2
Jellege: külterületi szántó  
Gazdasági, ipari esetleg turisztikai, sportlétesítmények kialakítására kijelölt terület. Az ingatlan hasznosítása megosztva is lehetséges, közmű – csatlakozási végpontok telekhatáron találhatóak. Belterületbe vonásának akadálya nincs, hiszen e területekkel határos ingatlanról van szó (Víz, villany, gáz, szenny – vízcsatorna). Az ingatlan előnyei közt megemlítendő, hogy ~ 250 méterre 20kv- os távvezeték található.
 
Helyrajzi szám: 0212/17
Terület: 92 299 m2
Jellege: külterületi szántó
Rendezési tervünkben kereskedelmi, gazdasági, szolgáltatási célú hasznosításra kijelölt terület. Az ingatlan hasznosítása megosztva is lehetséges. Infrastrukturális fejlesztésre, hasznosításának érdekében beruházások szükségesek. Közmű – csatlakozási végpontok az ingatlan határától ~ 1 000 méterre találhatóak. A terület előnyei közt említésre érdemes, hogy megközelíthetősége közútról, a település érintése nélkül lehetséges.
 
Helyrajzi szám: 0421/4
Terület: 28 856 m2
Jellege: külterületi erdő 
Az ingatlan közvetlenül a Rába folyó árterében található. Elsősorban vízi-turizmushoz, kapcsolódó fejlesztésekre hasznosítható.
 
Helyrajzi szám: 568, 569, 571, 572
Terület:  összevontan ~ 5 000 m2
Jellege: beépítetlen belterület      
Ipari, gazdasági hasznosításra alkalmas terület. Közmű – csatlakozási végpontok ~ 500 méterre találhatóak az ingatlan határától. A terület bővíthető a közvetlen mellette lévő 570 és 567 helyrajzi számú ingatlanokkal ~ 2 500 m2 területnagysággal.
 
Helyrajzi szám: 369
Terület: 6 338 m2
Jellege: kúria, gazdasági épület, udvar
Címe: Ostffyasszonyfa, Dózsa u. 1. 
A kúria téglalap alaprajzú. Klasszicista stílusú, építészeti elemeket hordoz. Utcai főhomlokzata a legdíszesebb, lábazati párkánya szerény. A felette lévő díszítőpárkány - melyre az ablakok ülnek könyöklőpárkányukkal - hangsúlyos. A lábazattal és fejezettel tagolt lizénák között vannak a könyöklős, egyenes záródású ablakok, melyeknek egyenes szemöldökpárkánya alatt zárókő van.

A főhomlokzat síkját csak egy nagyon diszkrét rizalitnak alig nevezhető – előreugró rész töri meg, a sarkain a négy lizénával, melynek három ablakából a középső timpanonos oromzatú. Eredetileg e mögött volt a fogadóterem. Az épület záró párkánya többszörösen vízszintesen sávozott.

A kúria főbejárata a déli oldalon van, előtte fából készült veranda, melyre lépcsők vezetnek fel. A nyugati oldalon lehet kijutnia a kúria parkjába.

Építési ideje a XIX. század közepére tehető, tulajdonosa dr. Ajkay Zoltán ny. tábornok volt, elnevezése innét ered. Az ingatlan a falu központjában található, alapterülete 250 m2. Jelen pillanatban 2 db kétszobás, 1 db egyszobás lakás és egy három helyiségből álló gyógytornaterem található bent. A lakásokhoz különállóan konyha és fürdőszoba is tartozik.
Az ingatlan része az udvaron található 72 m2-es gazdasági épület.
 
Infrastrukturális ellátottsága:
Épületen belül hideg-meleg vizes ellátás adott, de rekonstrukcióra szorul.
Vezetékes telefon, villany, szennyvízcsatorna.
Vezetékes gázra való csatlakozás lehetősége az ingatlan határáig  kiépítésre került. 
Internet elérése kiépíthető a települési infrastruktúráról.
 
Hasznosítási lehetősége:
Rendezési tervünkben erre vonatkozólag különösebb megkötés nincs, a fennálló kötelem annyi, hogy a külső építészeti jegyeket felújítása során is meg kell őrizni. Az ingatlan alkalmas vállalkozások központjának kialakítására, oktatási-továbbképzési központ kialakítására, vendéglátásra, szociális jellegű intézmények kialakítására (idősek otthona, gyermekotthon).

A galériában a képek erről az ingatlanról készültek.


Galéria

Friss hírek

Tájékoztatás óvodai beíratás időpontjáról

Tovább

Meghívó közmeghallgatásra

Tovább

Vegyszeres gyomirtás a MÁV Zrt. pályahálózatán

Tovább

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás megkezdéséről tájékoztatás

Tovább

2022. évi hulladék gyűjtési naptár

Tovább