Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok

2015-11-18 09:10:00

Helyrajzi szám :099/2, 099/4, 099/5
Terület:  összevontan 61 700 m2 
Jellege: beépítetlen külterület.
Építési telkek kialakítására kijelölt terület. Az ingatlan hasznosítása megosztva is lehetséges. Önkormányzatunk vállalkozói tőkét keres a koncepció megvalósításához.  Közmű - csatlakozási végpontok a terület határán megtalálhatóak. (Víz, villany, gáz, szenny – vízcsatorna)
 
Helyrajzi szám: 02/3
Terület: 53 542 m2
Jellege: külterületi szántó  
Gazdasági, ipari esetleg turisztikai, sportlétesítmények kialakítására kijelölt terület. Az ingatlan hasznosítása megosztva is lehetséges, közmű – csatlakozási végpontok telekhatáron találhatóak. Belterületbe vonásának akadálya nincs, hiszen e területekkel határos ingatlanról van szó (Víz, villany, gáz, szenny – vízcsatorna). Az ingatlan előnyei közt megemlítendő, hogy ~ 250 méterre 20kv- os távvezeték található.
 
Helyrajzi szám: 0212/17
Terület: 92 299 m2
Jellege: külterületi szántó
Rendezési tervünkben kereskedelmi, gazdasági, szolgáltatási célú hasznosításra kijelölt terület. Az ingatlan hasznosítása megosztva is lehetséges. Infrastrukturális fejlesztésre, hasznosításának érdekében beruházások szükségesek. Közmű – csatlakozási végpontok az ingatlan határától ~ 1 000 méterre találhatóak. A terület előnyei közt említésre érdemes, hogy megközelíthetősége közútról, a település érintése nélkül lehetséges.
 
Helyrajzi szám: 0421/4
Terület: 28 856 m2
Jellege: külterületi erdő 
Az ingatlan közvetlenül a Rába folyó árterében található. Elsősorban vízi-turizmushoz, kapcsolódó fejlesztésekre hasznosítható.
 
Helyrajzi szám: 568, 569, 571, 572
Terület:  összevontan ~ 5 000 m2
Jellege: beépítetlen belterület      
Ipari, gazdasági hasznosításra alkalmas terület. Közmű – csatlakozási végpontok ~ 500 méterre találhatóak az ingatlan határától. A terület bővíthető a közvetlen mellette lévő 570 és 567 helyrajzi számú ingatlanokkal ~ 2 500 m2 területnagysággal.
 
Helyrajzi szám: 369
Terület: 6 338 m2
Jellege: kúria, gazdasági épület, udvar
Címe: Ostffyasszonyfa, Dózsa u. 1. 
A kúria téglalap alaprajzú. Klasszicista stílusú, építészeti elemeket hordoz. Utcai főhomlokzata a legdíszesebb, lábazati párkánya szerény. A felette lévő díszítőpárkány - melyre az ablakok ülnek könyöklőpárkányukkal - hangsúlyos. A lábazattal és fejezettel tagolt lizénák között vannak a könyöklős, egyenes záródású ablakok, melyeknek egyenes szemöldökpárkánya alatt zárókő van.

A főhomlokzat síkját csak egy nagyon diszkrét rizalitnak alig nevezhető – előreugró rész töri meg, a sarkain a négy lizénával, melynek három ablakából a középső timpanonos oromzatú. Eredetileg e mögött volt a fogadóterem. Az épület záró párkánya többszörösen vízszintesen sávozott.

A kúria főbejárata a déli oldalon van, előtte fából készült veranda, melyre lépcsők vezetnek fel. A nyugati oldalon lehet kijutnia a kúria parkjába.

Építési ideje a XIX. század közepére tehető, tulajdonosa dr. Ajkay Zoltán ny. tábornok volt, elnevezése innét ered. Az ingatlan a falu központjában található, alapterülete 250 m2. Jelen pillanatban 2 db kétszobás, 1 db egyszobás lakás és egy három helyiségből álló gyógytornaterem található bent. A lakásokhoz különállóan konyha és fürdőszoba is tartozik.
Az ingatlan része az udvaron található 72 m2-es gazdasági épület.
 
Infrastrukturális ellátottsága:
Épületen belül hideg-meleg vizes ellátás adott, de rekonstrukcióra szorul.
Vezetékes telefon, villany, szennyvízcsatorna.
Vezetékes gázra való csatlakozás lehetősége az ingatlan határáig  kiépítésre került. 
Internet elérése kiépíthető a települési infrastruktúráról.
 
Hasznosítási lehetősége:
Rendezési tervünkben erre vonatkozólag különösebb megkötés nincs, a fennálló kötelem annyi, hogy a külső építészeti jegyeket felújítása során is meg kell őrizni. Az ingatlan alkalmas vállalkozások központjának kialakítására, oktatási-továbbképzési központ kialakítására, vendéglátásra, szociális jellegű intézmények kialakítására (idősek otthona, gyermekotthon).

A galériában a képek erről az ingatlanról készültek.


Galéria

Friss hírek

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023.

Tovább

Gazdálkodók körtöltésen való közlekedési igényének felmérése

Tovább

Lakossági barnakőszén szükséglet felmérése

Tovább

2022. évi hulladék gyűjtési naptár

Tovább

Hivatalsegéd pályázati kiírás

Tovább