Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Kuglizás, Tekézés a múltban és napjainkban

2015-12-27 11:43:00

 Ostffyasszonyfán régi hagyománya van ennek a szórakozásnak, sportágnak.

  Ha visszaemlékezünk a régi időkre, településünkön több kuglipálya is volt. Az egyik ilyen pálya, a Czencz kocsmában működött. Ez egy léces pálya volt, és az államosítás után megszűnt. A másik pálya a jelenlegi „Mátyás kocsmában”, az akkori Hangya kocsmában volt. Eredetileg földes volt a kocsma udvarán. Az államosítás után a Földműves Szövetkezet tulajdonába került. Ebben az időszakban határozták el a kuglit kedvelő szövetkezeti vezetők, hogy az udvarban lévő istálló utcafronti falát meghagyva, falábakon álló nyitott kuglizót építenek. Először beton, majd később bitumin borítást kapott a pálya. 

Ez a pálya nagyon népszerű volt, és kedvelt szórakozást nyújtott vasárnaponként az embereknek. Templomból hazafele jövet általában útba ejtették a kuglizót, és egy pohár sör mellett pár parti is belefért még az ebédig. Aztán délután tovább folytatódott a játék. Tizenöten-húszan is játszottak, ennek mi, állítógyerekek örültünk legjobban, mert kaptunk személyenként 10-20 fillért, amiből tudtunk venni egy üveg bambit.
Ezen pályán versenyek is voltak, még megyei verseny is volt akkoriban. A régi nagy kuglisok Tóth Vince, Pongor Géza, Baranyai Sándor, Kelemen József, Mihácsi Sándor több pályán is eredményesen szerepeltek megyei versenyeken. Akkoriban volt utánpótlás is, hiszen általában az állító gyerekekből lettek a későbbi tehetségek. Aztán később igény merült fel az esti kuglizásra, így három villanykörte világításában már este is lehetett játszani.
Ennek a pályának nagy varázsa volt a hagyományos búcsúi napokon. A falunkból elszármazott emberek ilyenkor hazalátogattak és nagy kugli partikon vehették részt, ismerkedtek, beszélgettek és iszogattak egymással.
Pár évvel később aztán teljesen zárt lett a létesítmény, kicsit komfortosabb kivitelt kapott. 1995-ben magánkézbe került a kocsma, s benne a kuglizó is. Az új tulajdonos bízva az egység fellendülésében, a pályát félautomatává fejlesztette. Sajnos a sportág idősebb korosztálya már kiöregedett, a fiatalok meg nem nagyon vonzódtak ehhez a játékhoz, így a pálya megszűnt.
Említést érdemel még egy nyitott pálya, amelyik a mai COOP bolt területén volt. A Kastélyban lévő italbolthoz tartozott. Ez a pálya nem sokáig működött, mert az ÁFÉSZ vegyesboltot épített a helyére.
A következő fejezetben már a jelenkor egyre népszerűbbé váló sportágáról a Tekéről szeretnék írni pár gondolatot. Ebben a sportágban forradalmi áttörést hozott a Répcelakon 1975-ben megépített kétsávos automata tekepálya. 1976-ban rendeztek először nagyközségi tekebajnokságot. Településünk csapata ettől az időponttól napjainkig állandó részvevője a bajnokságoknak. Számos szép sikert arattunk az évek folyamán, amiről a Művelődési Házban lévő vitrinben kupák és oklevelek tanúskodnak.
Egyik legnagyobb sikerünket 1995.-ben értűk el, a bajnokságban 1. helyen végeztünk.
Ez a társaság volt talán a legerősebb játékerőt képviselő csapata településünk teke sportjának.


 

1995.-ben 1. helyezett csapat.
Álló sor balról- jobbra: Baranyai András, Laki Sándor, Hajba Lajos csapatvezető, Baranyai Ernő
Guggolnak: Baranyai Zoltán, Nagy István (egyéni 1. helyezett), Sági József

 

 

Csapatunk többször végzett a bajnokságban 2. illetve 3. helyen is.


Álló sor balról-jobbra:Németh József, Balogh János, Nagy István, Baranyai András
Guggolnak: Sági József, Hajba Lajos, Baranyai Zoltán, Baranyai Ernő

 

 

 

 

Emellett számos megyei spartakiád versenyek, emlékversenyek résztvevői voltunk.
Napjaink mostani csapata Mihácsi Szabolcs vezetésével új emberek beépítésével:
Varga Tibor, Vörös Tibor, Vörös Attila, Giczi József, Búzás Jenő iskolaigazgatóval szerepel.

Évek óta a bajnokságok 5.-6. helyén foglal helyet.
Összességében elmondhatjuk falunk tekesportjáról, hogy eredményesen működik, szűkebb körben népszerű is, hiszen a férfi csapat mellett már több évre visszatekintő női csapat is működik.
A női csapatunk tagjai: Mihácsiné Svedics Enikő (csapatvezető), Mihácsi Sándorné, Fehér Tímea, Varga Renáta, Vörösné Hajba Veronika, Horváth Diána, Vörös Lászlóné.
Női csapatunk üde színfoltja a bajnokságoknak, hiszen egyedüli női vidéki együttes. Nem minden település büszkélkedhetik hasonló mutatókkal. Egy dolog viszont aggasztó e sportág tekintetében, hogy már kuglipálya sincs a falunkban, ahol legalább edzeni lehetne, vagy a fiatalok körében el lehetne sajátítani az alapokat. A kuglipálya hiánya azt is magával hordozta, hogy eltűntek e területen is azok a közösségi helyek és összejövetelek, amelyek erősítették a tekekedvelő emberek összetartozását, összetartó erejét. Hiányzik az utánpótlás is, akik továbbvinnék településünk jó hírnevét e sportágban.
Azon munkálkodunk, hogy valahogy megszerettessük fiataljainkkal is ezt a szép játékot. Bízva a további szép sikerekben!

Hajba Lajos

Ostffyasszonyfa,2015.12.27.

 


Galéria

Friss hírek

Képviselő-testületi ülésre meghívó

Tovább

Polgármesteri határozat művelődési ház megnyitásáról

Tovább

Trianoni megemlékezés

Tovább

Óvodai rendkívüli szünet hatályon kívül helyezéséről szóló polgármesteri határozat

Tovább

Polgármesteri határozat játszótér és Czencz park használatáról

Tovább