Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Kuglizás, Tekézés a múltban és napjainkban

2015-12-27 11:43:00

 Ostffyasszonyfán régi hagyománya van ennek a szórakozásnak, sportágnak.

  Ha visszaemlékezünk a régi időkre, településünkön több kuglipálya is volt. Az egyik ilyen pálya, a Czencz kocsmában működött. Ez egy léces pálya volt, és az államosítás után megszűnt. A másik pálya a jelenlegi „Mátyás kocsmában”, az akkori Hangya kocsmában volt. Eredetileg földes volt a kocsma udvarán. Az államosítás után a Földműves Szövetkezet tulajdonába került. Ebben az időszakban határozták el a kuglit kedvelő szövetkezeti vezetők, hogy az udvarban lévő istálló utcafronti falát meghagyva, falábakon álló nyitott kuglizót építenek. Először beton, majd később bitumin borítást kapott a pálya. 

Ez a pálya nagyon népszerű volt, és kedvelt szórakozást nyújtott vasárnaponként az embereknek. Templomból hazafele jövet általában útba ejtették a kuglizót, és egy pohár sör mellett pár parti is belefért még az ebédig. Aztán délután tovább folytatódott a játék. Tizenöten-húszan is játszottak, ennek mi, állítógyerekek örültünk legjobban, mert kaptunk személyenként 10-20 fillért, amiből tudtunk venni egy üveg bambit.
Ezen pályán versenyek is voltak, még megyei verseny is volt akkoriban. A régi nagy kuglisok Tóth Vince, Pongor Géza, Baranyai Sándor, Kelemen József, Mihácsi Sándor több pályán is eredményesen szerepeltek megyei versenyeken. Akkoriban volt utánpótlás is, hiszen általában az állító gyerekekből lettek a későbbi tehetségek. Aztán később igény merült fel az esti kuglizásra, így három villanykörte világításában már este is lehetett játszani.
Ennek a pályának nagy varázsa volt a hagyományos búcsúi napokon. A falunkból elszármazott emberek ilyenkor hazalátogattak és nagy kugli partikon vehették részt, ismerkedtek, beszélgettek és iszogattak egymással.
Pár évvel később aztán teljesen zárt lett a létesítmény, kicsit komfortosabb kivitelt kapott. 1995-ben magánkézbe került a kocsma, s benne a kuglizó is. Az új tulajdonos bízva az egység fellendülésében, a pályát félautomatává fejlesztette. Sajnos a sportág idősebb korosztálya már kiöregedett, a fiatalok meg nem nagyon vonzódtak ehhez a játékhoz, így a pálya megszűnt.
Említést érdemel még egy nyitott pálya, amelyik a mai COOP bolt területén volt. A Kastélyban lévő italbolthoz tartozott. Ez a pálya nem sokáig működött, mert az ÁFÉSZ vegyesboltot épített a helyére.
A következő fejezetben már a jelenkor egyre népszerűbbé váló sportágáról a Tekéről szeretnék írni pár gondolatot. Ebben a sportágban forradalmi áttörést hozott a Répcelakon 1975-ben megépített kétsávos automata tekepálya. 1976-ban rendeztek először nagyközségi tekebajnokságot. Településünk csapata ettől az időponttól napjainkig állandó részvevője a bajnokságoknak. Számos szép sikert arattunk az évek folyamán, amiről a Művelődési Házban lévő vitrinben kupák és oklevelek tanúskodnak.
Egyik legnagyobb sikerünket 1995.-ben értűk el, a bajnokságban 1. helyen végeztünk.
Ez a társaság volt talán a legerősebb játékerőt képviselő csapata településünk teke sportjának.


 

1995.-ben 1. helyezett csapat.
Álló sor balról- jobbra: Baranyai András, Laki Sándor, Hajba Lajos csapatvezető, Baranyai Ernő
Guggolnak: Baranyai Zoltán, Nagy István (egyéni 1. helyezett), Sági József

 

 

Csapatunk többször végzett a bajnokságban 2. illetve 3. helyen is.


Álló sor balról-jobbra:Németh József, Balogh János, Nagy István, Baranyai András
Guggolnak: Sági József, Hajba Lajos, Baranyai Zoltán, Baranyai Ernő

 

 

 

 

Emellett számos megyei spartakiád versenyek, emlékversenyek résztvevői voltunk.
Napjaink mostani csapata Mihácsi Szabolcs vezetésével új emberek beépítésével:
Varga Tibor, Vörös Tibor, Vörös Attila, Giczi József, Búzás Jenő iskolaigazgatóval szerepel.

Évek óta a bajnokságok 5.-6. helyén foglal helyet.
Összességében elmondhatjuk falunk tekesportjáról, hogy eredményesen működik, szűkebb körben népszerű is, hiszen a férfi csapat mellett már több évre visszatekintő női csapat is működik.
A női csapatunk tagjai: Mihácsiné Svedics Enikő (csapatvezető), Mihácsi Sándorné, Fehér Tímea, Varga Renáta, Vörösné Hajba Veronika, Horváth Diána, Vörös Lászlóné.
Női csapatunk üde színfoltja a bajnokságoknak, hiszen egyedüli női vidéki együttes. Nem minden település büszkélkedhetik hasonló mutatókkal. Egy dolog viszont aggasztó e sportág tekintetében, hogy már kuglipálya sincs a falunkban, ahol legalább edzeni lehetne, vagy a fiatalok körében el lehetne sajátítani az alapokat. A kuglipálya hiánya azt is magával hordozta, hogy eltűntek e területen is azok a közösségi helyek és összejövetelek, amelyek erősítették a tekekedvelő emberek összetartozását, összetartó erejét. Hiányzik az utánpótlás is, akik továbbvinnék településünk jó hírnevét e sportágban.
Azon munkálkodunk, hogy valahogy megszerettessük fiataljainkkal is ezt a szép játékot. Bízva a további szép sikerekben!

Hajba Lajos

Ostffyasszonyfa,2015.12.27.

 


Galéria

Friss hírek

Élelmezési adminisztrátor pályázat

Tovább

Orvosi ügyelet változás 2023. december 1-jétől!

Tovább

Hirdetmény beérkezett Bursa pályázatok elbírálásáról

Tovább

Hadifogolytemetői megemlékezés 2023

Tovább

Önkormányzati hírlevél 2023. 4. szám (október)

Tovább