Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

OSTFFYASSZONYFA SPORT MÚLTJA

2015-12-31 13:14:00

 Az Ostffyasszonyfai sportélet kezdetéről írásos információ nem maradt fenn. Idősebb emberek elbeszélései alapján, már az 1930-as években labdarúgó csapat működött.

 A focicsapat működéséhez a játékteret Dr. Ostffy Lajos bocsátotta a labdarúgócsapat rendelkezésére. A pályát használták az iskolából kimaradt fiuk, akik itt végezték gyakorlataikat egészen a sorkötelezettségig, valamint 1943-44-es évben a faluban állomásozó katonaság is. A ll. Világháború után nehéz volt az újra kezdés de, hamar benépesült a pálya fiatalokkal. A labdarúgócsapat is újra szerveződött és elindult a Celldömölk környéki bajnokságban. A felszerelést a falu lakóinak adományából vásároltak. Vidéki mérkőzésekre Majsa Ernő szállította a Baranyai István (Nagysimonyi)-Itzés Sándor, Takács Gyula, Németh Lajos,Vörös László, Vörös Gábor, Németh Imre, Szár János, Cupor László, Giczi Gyula, Somogyi Imre, Dr. Ajkay Aladár, Ungvölgyi Lajos, Tinka Ernő, Márton József, Soós Imre, Simon Aladár, Simon Elemér alkotta csapatot, amelynek ügyeit ifj. Nagy Károly intézte.
Az 1950-es évek elején a csapat már nem volt olyan meghatározó a bajnokságban, mint addig, részben korosodás másrészt pedig a megélhetés biztosítása került előtérbe. A játékosok közül többen elköltöztek a faluból.
Ezt követően Szente Sándor szervezésében kezdődött el egy új csapat kialakítása, amely szerény körülmények között de, nagy lelkesedéssel játszott a területi bajnokságban Kurucz Sándor edző és Németh István ügyintéző irányításával.
Az idősebb és fiatal játékosokból összeállított csapat hamar meghatározóvá vált a bajnokságban.
A Vadász István, Soós Imre, Németh Ferenc, Márton Kálmán, Vörös László, Vörös Gábor, Vörös József, Horváth János, Horváth Ernő, Somogyi Imre, Németh József, Gaál István, Fóth György, Ferenczi Péter, Kelemen Jenő, Tóth András, Németh József, Giczi Gyula, Somogyi József, Szakács János alkotta csapatból a későbbiekben többen magasabb osztályban is megmutathatták tudásukat, így például, Vadász István és Fóth György Várpalotán, Németh Ferenc (egy komoly sérülés után fiatalon fejezte be a játékot) Kőszegen, Várpalotán, Pécsett és Budapesti csapatokban is játszott.
A legnagyobb ívű karriert azonban Giczi Gyula futhatta volna be, akit fizikai adottságai és technikai tudása alapján a bajnokság és a környék egyik legjobb játékosaként ismertek és tiszteltek.
Egy hírverő mérkőzés után az NB I-es Csepeli Vasas akarta leigazolni, Ő azonban a családja közelében maradva Répcelakon folytatta pályafutását.
A mindig szerény keretek közt működő egyesület 1959. május elsején vehette birtokba az új öltöző épületét, amely nagy közösségi összefogással, mester emberek-többek közt Kelemen József ácsmester-segítségével készült el. Az átadás napján egész nap esett az eső de, a jó kedvű embereken ez sem fogott ki, hiszen egy barátságos mérkőzésre is sor került valamint avató bált is tartottak esernyő alatt táncolva, innen ered a mai napig emlegetett „ESERNYŐS BÁL” elnevezés.
A termelőszövetkezet megalakulása után Takács József és Vörös József lettek a vezetők. A szövetkezet a lehetőségeihez mérten nyújtott támogatást, amit az ifjúság alkotta színjátszó kör a helyben és a környező településeken előadott színdarabok bevételeivel egészített ki. A színdarabokat a sportszerető Szili Mihály tanító tanította be és a fiatalokkal egyetértve ajánlotta fel a bevételt amelyből felszerelést vásároltak. Ez idő tájt a labdarúgás mellett lehetőség volt röplabda, sakk és asztalitenisz művelésére is.
Az iskolai testnevelés is markánsan megjelent a fiatal Németh Emil testnevelő érkezésével - maga is tagja volt a labdarúgó csapatnak- aki sportbemutatókat szervezett és jó néhány sportág alapjait tanította meg diákjainak .
A hetvenes évek elején a fiatalok a jobb élet reményében városokban az otthontól távol vállaltak munkát, ez a labdarúgócsapatot is érzékenyen érintette. Egyre szűkösebb volt a létszám és már az ambíció sem volt akkora mint korábban, így az eredményesség is hanyatlott. Ez odáig vezetett, hogy labdarúgócsapatunk1976-ban megszűnt.
A futballozni szerető-, és akaró fiatalok Csöngére, Kenyeribe, Uraiújfaluba igazoltak.
Közel tíz év elteltével (1985-ben), az akkor a fénykorát élő termelőszövetkezet, vezetője Győrffy László vetette fel a gondolatot a sportkör megalapítására. Az ötletnek sok támogatója akadt, így rövid idő alatt összehívták azokat, akik játékosként, segítőként részt kívántak venni egy új csapat létre hozásában. A szervezést legfőképp id. Ambrus Zoltán (korábban Ő maga is futballozott), Dr. Horváth Tamás, aki korábbi csapatánál (Kemenesalja) szerzett sportvezetői tapasztalatokat, valamint abban az időben a fiataloknak szórakozást nyújtó kocsmáros Kóbor Ernő végezték nagy lelkesedéssel.
A szervezők nyitott kapukat döngettek, akiket megkérdeztek mindenki szívesen jött, tenni akart a faluért, a közösségért.
1985 nyarán megalakult az OSTFFYASSZONYFAI TERMELŐSZÖVETKEZETI SPORTKÖR, amelyet hivatalosan is bejegyeztek az akkori Celldömölki Városi Tanács Testnevelési és Sportfelügyelőségénél. A sportkör vezetője Dr. Horváth Tamás, helyettese Rákóczi Dezső, szakosztályvezető: Ambrus Zoltán és Horváth István lettek. A csapat edzőjének Szabó Sándort kérték fel, aki jelentős játékos múlttal rendelkezett. Nem volt könnyű helyzetben, amikor az első edzőmérkőzésen a Kenyeri csapat ellen nagyon sokan próbáltak a csapatba kerülni. Az őszi bajnoki mérkőzésekre kialakult egy erős mag, amelyet a játékot korábban befejező játékosok - Bagics János, Baranyai Ernő, Mátis László, Simon Elemér, Takács András, és a szomszédos településeken játszó fiatalok alkottak.
A rajtra nem csak a csapat alakult ki, a termelőszövetkezet dolgozói felújították az öltözőt, rendbe tették a pálya környékét.
Az újjáalakulás után három évvel a csapat megnyerte a bajnokságot és magasabb osztályba került. Ekkorra már nem csak a falubeliek alkották a csapatot, hanem az Uraiújfalu csapatából érkező korosodó, (Jóna István, Keszei István, Gáncs János, később Stárics Pál, Pungor István, Farkas Attila, Bölcsvölgyi László), vagy más okból ott nélkülözött (Tama Zoltán, később Szabó Gábor) játékosok. A magasabb osztálynak hosszú évekig meghatározó tagja volt az Ostffyasszonyfai TSZ SE.
Időközben elnök váltáson is átesett az egyesület. Dr. Horváth Tamás munkahelyi elfoglaltság miatt megvált elnöki pozíciójától, helyét Ambrus Zoltán vette át. Törekvéseinek köszönhetően a helyi önkormányzat lett a másik nagy támogató.
1998-ban az általános iskola igazgatónőjének, Nagy Sándornénak kezdeményezésére iskolai foci szakkör alakult, ami napjainkig meghatározza Ostffyasszonyfa labdarúgását. Az igazgatónő Molnár Imrét az akkori legtehetségesebb játékost kérte fel a szakkör irányítására. A következő évben Eőry József váltotta Molnár Imrét. Ebben az időben kezdődött a korosztályonkénti foglalkozás és a sportegyesülettel közös utánpótlás nevelés. A gyerekek részt vettek az iskola országos (kis települések iskoláinak versenye) és a labdarúgó szövetség (Bozsik program) által rendezett utánpótlás tornákon. A jelentős sikereken felbuzdulva 2004-ben nagypályás csapatot szervezve az akkori elnök Iker László jelentős támogatásával az Ostffyasszonyfai TSZ SE benevezett a megyei serdülőbajnokságba, amelyet kétszer egymás után megnyert, utánpótlás csapat indítására kötelezett város (Celldömölk, Sárvár) és nagyobb falvak (Jánosháza, Répcelak) csapatai előtt. A megyei Bajnokok tornáján pedig még nagyobb tettet végrehajtva, a jelentős utánpótlásképzéssel bíró (Körmend, Szentgotthárd, Kőszeg, Vép) csapatai előtt a második helyen végzett.
Amíg serdülő csapatunk remekelt, felnőttek egyre gyengébben teljesítve már nem voltak meghatározói a bajnokságnak. Fogyott a létszám, amely a serdülőcsapatból került feltöltésre. A fiatalok tudása még kevés volt a felnőtt mezőnyben így hosszú idő után a csapat visszakerült a megyei harmad osztályba, amit liftezés követett a két osztály között mindaddig, amíg az utánpótlás helyzete megoldhatatlanná nem vált. Utánpótláscsapat hiányában csak a legalacsonyabb osztályban való indulás jelentette a fenntarthatóságot.
Amíg a csapat az osztály váltások időszakát élte, az egyesület vezetése újjáalakult Eőry József irányításával. Az új elnökség tervei között szerepelt, hogy a létesítmény helyzeten javítson. Az elképzelések az új pályázati lehetőségek megjelenésével (TAO, LEADER) a megvalósulás útjára léptek. Így újult meg a labdarúgópálya teljes gyep felülete, új cserepadok beszerzése, kerítés kialakítása, öltöző bútorzatának kicserélése és a legnagyobb beruházás, az öltöző épületének bővítése és felújítása. A felújítások sikeréhez az önerő biztosításával a helyi önkormányzat jelentősen hozzájárult. A felújított épület és füves sportpálya, a 2004-ben kialakított aszfaltos kézi-, és kosárlabda pályával együtt sokféle sportág gyakorlására ad lehetőséget a környék egyik legkulturáltabb sportlétesítménye.

Összeállította: Németh Ferenc
                          Ambrus Zoltán
                          Eőry József

Ostffyasszonyfa,2015. december 30.

Az Ostffyasszonyfa Sport Egyesület honlapja: www.offa-se.webnode.hu


Galéria

Friss hírek

Kéményseprő álláshirdetés

Tovább

Meghívó Gazdanapra

 2024. május 21. (kedd) 15:00

Tovább

Óvodapedagógus álláspályázat

Tovább

Értesítés földbérleti díjak kifizetéséről (Nimród Vadásztársaság)

Tovább

Vegyszeres gyomirtás a MÁV Zrt. pályahálózatán

Tovább