Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Hirdetmény

2024-03-26 08:30:00

Településrendezési terv - partnerségi egyeztetés

 H I R D E T M É N Y


Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete megindította

a Község településrendezési eszközeinek 6. számú módosítási eljárásátIktatószám: O/20-24/2024

A tervezési feladat és a tervezési terület vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A 149/2023. (XI.28.) számú településfejlesztési döntés alapján Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a hatályos településrendezési eszközeinek módosításához:
a) az Ostffyasszonyfa 088/20 hrsz alatti ingatlanból ~400 m2-es közműterület leválasztására,
b) a Magyarországi területrendezési törvénnyel való összhang igazolására és
c) a parkolás szabályozására vonatkozó jogharmonizációra,
d) valamint az Ostffyasszonyfa, 088/19 hrsz alatti biogázüzem védelmi övezetének feltűntetésére
vonatkozóan.
Tervezési feladat volt továbbá egy jogharmonizációs célú módostás, ami a Helyi Építési Szabályzat javítására, hiányos övezeti előírásainak pótlására, kiegészítésére irányul a 22/2024./II.14./ számú képviselő-testületi határozat alapján:
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/2022./VIII.15./ számú határozatában településrendezési illeszkedést határozott meg az Ostffyasszonyfa 088/16. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó paraméterek kiegészítése céljából: az építési telek maximális beépítettségi mértékére 30%-ot, a legkisebb zöldfelület mértékére 30%-ot határoz meg.

A véleményezés módja:
A partnerségi egyeztetés lefolytatására a 146/2023./IV.27./ Korm. rendelet 2 §-ában foglaltakra tekintettel elektronikus úton kerül sor.

A vélemények benyújtási határideje: 2024. március 26.-2024. április 5. 8:00 óra.

A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető a Ostffyasszonyfai Polgármesteri Hivatalban.

A tervezet a www.ostffyasszonyfa.hu honlapról is letölthető.


A közzétett rendelettervezettel és módosítási javaslattal kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2024. április 5-én 8:00 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:
• postai úton vagy személyesen a Ostffyasszonyfa Polgármesteri Hivatal címére (Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos u. 40.)
• elektronikus levélben történő megküldéssel a csaszar.reka@celldomolk.hu e-mail címre,
• az Önkormányzat hivatali kapujára KRID:346135179, rövid név: offaado


Együttműködésüket előre is köszönöm.


Ostffyasszonyfa, 2024. március 26.

 

Ács Attila

polgármester

 

Mellékletek:

- Aláírt hirdetmény

- Partnerség egyeztetés dokumentációja

 


Friss hírek

Kéményseprő álláshirdetés

Tovább

Meghívó Gazdanapra

 2024. május 21. (kedd) 15:00

Tovább

Óvodapedagógus álláspályázat

Tovább

Értesítés földbérleti díjak kifizetéséről (Nimród Vadásztársaság)

Tovább

Vegyszeres gyomirtás a MÁV Zrt. pályahálózatán

Tovább