Üdvözöljük
Ostffyasszonyfán!

Százéves az ostffyasszonyfai evangélikus templom

2018-12-06 14:58:00

 Szöveg : Adámi Mária      http://www.evangelikus.hu/ostffyasszonyfa100
 Fotók :Mihácsi Teodóra

 Ostffyasszonyfa – Temploma felszentelésének századik évfordulóját ünnepelte a kalandos történelmű ostffyasszonyfai közösség 2017. december 3-án, ádvent első vasárnapján.
Az Ostffy család támogatásával már a reformáció korában gyökeret vert itt az evangélikus hit. Azonban a gyászévtized idején, 1680-ban Ostffy Miklós várát és a templomot is lerombolták, büntetésként azért, hogy a földbirtokos menedéket nyújtott az akkori dunántúli püspöknek. Így a gyülekezet csak a reformáció indulásának négyszázadik évében, 1917-ben építhetett új templomot.
Az úrvacsorai alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, a liturgiát pedig Garas Krisztina Judit helyi lelkésznővel közösen végezték. Énekkel közreműködött a Szená-Torok, a magyar országgyűlés képviselőinek kórusa.
Szemerei János Zsolt 46,2-4.9-12 alapján tartott prédikációjában felelevenítette a gyülekezet küzdelmes múltját. Külön kiemelte a hitvalló ősök, köztük a helyi birtokos,Ostffy Miklós bátor helytállását, aki mindent elveszített, de megmaradt az élete és a hite. Majd hozzátette: a fizikai védelmet nyújtó várak elpusztulnak, de Isten másfajta oltalmat nyújt számunkra.
„Ádvent jelzi, hogy Isten világosságot hoz, biztonságot és reménységet ad lelki és szellemi értelemben. Jézus Krisztusban még a fájdalmas emlékek is más megvilágításba kerülnek” – fogalmazott a püspök.
Az istentiszteletet a Szená-Torok rövid koncertje zárta, majd a helyi művelődési házban szeretetvendégség várta a híveket. Itt hangzottak el a köszöntések is. Többek közöttRostáné Piri Magda vasi esperes, az Ostffy-leszármazottak nevében Szalay-Berzeviczy Gábor, Mihácsi Szabolcs gondnok, helyi polgármester, valamint a római katolikus közösség részéről Gregorics Ferenc adta át jókívánságait a jeles évforduló alkalmából. Fehér István, a Csönge-Ostffyasszonyfai Társult Egyházközség felügyelője pedig bemutatta a jubileumra megjelentetett hely- és gyülekezettörténeti könyvet, majd köszönetet mondott írójának, Bóka Istvánnak.
Az együttlét ebéd után a helyi ifjúság által előadott „Kilenc kő” című színdarabbal folytatódott. Végül sor került a falu ádventi koszorújának megáldására, amelyen Rostáné Piri Magda ev. esperes és Budai Zoltán katolikus plébános gyújtotta meg az első gyertyát.


Galéria

Friss hírek

Asztalitenisz bajnokság képei 2020.

Tovább

Radics Péter amatőr csillagász előadása a műv. házban

Tovább

Kéményseprő-ipari szolgáltatás megkezdéséről értesítés

Tovább

Hulladékgyűjtési naptár 2020.

Tovább

Önkormányzati hírlevelek, jegyzőkönyvek

Tovább